(On)fris Veenendaal

(On)fris Veenendaal

Wat is (On)fris Veenendaal?

(On)fris Veenendaal is een actie waarbij inwoners door middel van een kaart kunnen zien welke vervuiling er in hun omgeving is doorgegeven. Inwoners kunnen ook zelf via deze site, via e-mail en WhatsApp hun gefotografeerde vervuilingen doorsturen. Deze worden dan toegevoegd aan de (interactieve) kaart.

Voor een uitgebreidere en interactieve versie van de onderstaande kaart, inclusief extra informatie, kunt u terecht bij de pagina ''Kaart''.

Waartoe dient (On)fris Veenendaal?

In november 2021 zal het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal met een nieuw ontwikkelplan voor de omgeving komen. Voor een realistisch beeld van de overlast is het belangrijk om de overlast goed in beeld te krijgen. De (interactieve) kaart gevuld met voorbeelden van inwoners kan hierbij van groot belang zijn. Met deze kaart en de inbreng van de inwoners hieraan kunnen de politieke partijen (waaronder de organiserende SP) samen met de inwoners de juiste keuzes maken om de overlast in Veenendaal te minimaliseren.

Ook bijdragen aan (On)fris Veenendaal?

U kan bijdragen aan (On)fris Veenendaal door beelden op te sturen, inclusief een straatnaam of omschrijving van de locatie. Dit kan op drie manieren, via deze site, via e-mail of WhatsApp.

Via de site: Ga naar de pagina Indienen.
WhatsApp nummer: 06-23 555 705
Mailadres: onfris@spveenendaal.nl

Meer informatie op de pagina Indienen.

Wie organiseert (On)fris Veenendaal?

(On)fris Veenendaal is bedacht door SP Veenendaal raadscommissie lid  Sietse van der Bij. De actie is uiteindelijk opgezet door hem in samenwerking met de SP Veenendaal fractie en leden.

U kunt zich met uw partij/bedrijf/groep/vereniging ook aansluiten bij dit initiatief. Wij komen daarover graag in contact via het bovenstaande mailadres en/of WhatsApp nummer.